ביטאון מס' 65, נובמבר 2017

ביטאון מס' 65, נובמבר 2017

לצפייה בבטאון

תוכן העניינים:

• דרך המים | ועדת ההיגוי

• טביעות טבע | גנית מייזליץ ואודי כסיף

• במקום הכי נמוך | משה דאלי

• החוף הציבורי- הנדסה מול חוויה | ברברה אהרונסון ואליה שושני

• אגמון חפר- פארק טבע במרחב חקלאי | ליאור לווינגר

• ניגון ישן על מעין | איריס טל-גולדברג

• עיצוב המרחב החקלאי- שימור קרקע ומניעת סחף | בני יעקבי, אלעזר וולק, אלי ארגמן

• Out of Water- תכנון משאב המים כבסיס למינוף קהילה מדברית מוחלשת | אלה ריכנטל

• הירקון זורם ונשפך לים | דפנה גרינשטיין, גיל הר-גיל וטלי מרק

• Urban Ecology as Activism | Kate Orff, Scape

• Reconnecting Landscape | Anton Comrie, GREENinc 

שער ביטאון מס' 65


  לחץ לצפיה בקובץ