לימודי אדריכלות נוף ומידע אקדמי

התואר אדריכל נוף (B.L.A) הינו תואר אקדמי ומקצועי, הנרכש בארץ במסלול לאדריכלות נוף בפקולטה לארכיטקטורה ותכנון ערים בטכניון בחיפה בלבד, או במוסד אקדמי מוכר בחו"ל, לאחר השלמת הדרישות האקדמיות במשך ארבע שנות לימוד מלאות. התואר אדריכל נוף מוכר על ידי תקנות המהנדסים והאדריכלים בישראל (רישוי וייחוד פעולות 1967) ומקנה זכות רישום ורישוי.

המסלול לאדריכלות נוף באתר הפקולטה - http://architecture.technion.ac.il/אדריכלות-נוף-כללי/

תואר ראשון באדריכלות נוף - http://architecture.technion.ac.il/תואר-ראשון-אדריכלות-נוף

תארים מתקדמים - http://architecture.technion.ac.il/אדריכלות-נוף-מתקדמים/