לימודי אדריכלות נוף ומידע אקדמי


התואר אדריכל נוף (B.L.A) הינו תואר אקדמי ומקצועי, הנרכש בישראל בשני מוסדות:

מסלול לאדריכלות נוף בפקולטה לארכיטקטורה ותכנון ערים בטכניון בחיפה 

תכנית לתואר ראשון באדריכלות נוף  בבית הספר לארכיטקטורה בצלאל בשיתוף הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית

 או במוסד אקדמי מוכר בחו"ל, לאחר השלמת הדרישות האקדמיות במשך ארבע שנות לימוד מלאות. 

התואר אדריכל נוף מוכר על ידי תקנות המהנדסים והאדריכלים בישראל (רישוי וייחוד פעולות 1967) ומקנה זכות רישום ורישוי.


תואר שני באדריכלות נוף בטכניון

תואר שלישי באדריכלות נוף בטכניון