השינוי בצורת התכנון של האנדרטאות | כתבתו של ליאור לווינגר במוסף נדלן ותשתיות, גלובס

השינוי בצורת התכנון של האנדרטאות | כתבתו של ליאור לווינגר במוסף נדלן ותשתיות, גלובס

תכנון אנדרטאות משתנה בכל העולם בהיבט העיצובי, אך לא רק בו. שינוי מהותי הוא סוג השימוש והתפקיד של האנדרטה בסביבה.

לינק לכתבההשינוי בצורת התכנון של האנדרטאות | כתבתו של ליאור לווינגר במוסף נדלן ותשתיות, גלובס