כתבה במגזין ´גנים ירוקים´ על הצטרפות איגוד אדריכלי הנוף הישראלי ל IFLA-EU

כתבה במגזין ´גנים ירוקים´ על הצטרפות איגוד אדריכלי הנוף הישראלי ל IFLA-EU

לינק לכתבהכתבה במגזין ´גנים ירוקים´ על הצטרפות איגוד אדריכלי הנוף הישראלי ל IFLA-EU