איזי בלנק-אנחנו לא מספיק קולניים

איזי בלנק-אנחנו לא מספיק קולניים

כתבה של גיא נרדי, גלובס, 14.11.19

יור איגוד אדריכלי הנוף חושב שהם לא מספיק קולניים, אבל כן משפיעיםאיזי בלנק-אנחנו לא מספיק קולניים