גישה תכנונית חדשה מנסה ללכת לקראת הבדואים ולהתחשב בצורכיהם

גישה תכנונית חדשה מנסה ללכת לקראת הבדואים ולהתחשב בצורכיהם

אורנה בן ציוני וטלי וקסלר בכתבה של צפריר רינת, הארץ, 13.11.19

 גישה תכנונית חדשה מנסה ללכת לקראת הבדואים ולהתחשב בצורכיהם