כנס איגוד אדריכלי הנוף השנתי 2019

כנס איגוד אדריכלי הנוף השנתי 2019

הכנס השנתי ה-17 של איגוד אדריכלי הנוף יתקיים השנה תחת הכותרת נוף:מכנה משותף. 

כנס אדריכלות הנוף השנתי שם את האדם במרכז. ננסה להציף ולפענח כיצד אדריכלות הנוף מהווה מכנה משותף למגזרים, קהילות וסביבות חיים. נדון בדומה והשונה בתכנון בקנה מידה אנושי משתנה. נבחן את המכנה המשותף הרחב כבסיס לתכנון: האם ניתן לייצר שפה תכנונית משותפת? האם הניסיון לאחד מביא להשטחת האפיון והייחודיות של כל קהילה/מגזר/תרבות? בכנס ייבחנו ההיבטים המייחדים והמאחדים בתהליך תכנון במרחבים השונים ותפקיד אדריכלות הנוף בחיבור ביניהם.

 


הכנס השנתי ה-17 של איגוד אדריכלי הנוף יתקיים השנה תחת הכותרת נוף:מכנה משותף. 

כנס אדריכלות הנוף השנתי שם את האדם במרכז. ננסה להציף ולפענח כיצד אדריכלות הנוף מהווה מכנה משותף למגזרים, קהילות וסביבות חיים. נדון בדומה והשונה בתכנון בקנה מידה אנושי משתנה. נבחן את המכנה המשותף הרחב כבסיס לתכנון: האם ניתן לייצר שפה תכנונית משותפת? האם הניסיון לאחד מביא להשטחת האפיון והייחודיות של כל קהילה/מגזר/תרבות? בכנס ייבחנו ההיבטים המייחדים והמאחדים בתהליך תכנון במרחבים השונים ותפקיד אדריכלות הנוף בחיבור ביניהם.

 

הכנס יכלול שלושה מושבים, העוסקים בנושאים הבאים:
מרחבי תרבות

במושב הראשון נבחן התייחסויות תרבותיות למרחב תוך התבוננות בתחומים משיקים כגון אנתרופולוגיה, מוסיקה וכמובן אדריכלות נוף.

קהילות וזהות מקומית

המושב השני יתמקד בקהילות ומגזרים שונים בחברה הישראלית ותהליכי התכנון עבורם ואיתם, מתוך השאלה אם קיימת זהות מקומית.

מקום לאנשים

המושב האחרון יתמקד באנשים ובתכנון והתערבות בקנה המידה הקטן ליצירת מגוון מקומות.

 


כנס איגוד אדריכלי הנוף השנתי 2019