באיזו קלות עוקרים אצלנו עצים

באיזו קלות עוקרים אצלנו עצים

נשאלה השאלה כיצד זה קולם של אדריכלי הנוף כמעט לא נשמע, אם בכלל, בזירה הציבורית ומדוע אינם מתריעים, מוחים, נזעקים בפומבי מול הפגיעות הנמשכות ובלתי הפיכות במרחב הישראלי.  אסתר זנדברג, הארץ, 3.8.19


קולם של אדריכלי הנוף לא נשמע מול פרויקטי תמא 38 ולא זכור שיצאו למחות על כיכרות ללא צל ועל כריתת עצים. מחאה שלהם היתה יכולה לעצור את פרויקט פארק היין

המאמר


באיזו קלות עוקרים אצלנו עצים