תכנית אלון-עמותת אלוני ישראל

תכנית אלון-עמותת אלוני ישראל

עמותת אלוני ישראל

יעל (פרוינד) אברהם, דיוקן, 7.6.19


עמותת אלוני ישראל

עופר בינדל, עזרא ברנע ודר ניר הר - מייסדי עמותת אלון, משוכנעים שנעשה עוול חמור לעץ הזה, אותו הם מתכננים לתקן בעזרת נאמני אלונים והכתרתו לעץ הלאומי.


תכנית אלון-עמותת אלוני ישראל