הקטנת הרגישות לשרפות ושיקום שטחי יער וחורש עירוניים-חקר מקרה חיפה- מסמך ועדת מומחים

הקטנת הרגישות לשרפות ושיקום שטחי יער וחורש עירוניים-חקר מקרה חיפה- מסמך ועדת מומחים

הסוגיות הנידונות במסמך זה עוסקות בהיערכות ובהפחתת הסיכון לשרפות וכן בשיקום נזקי שרפות

בשטחי יער וחורש עירוניים בישראל, תוך התייחסות לעיר חיפה כאל חקר מקרה.

ועדת מומחים זו היא פרי יוזמה משותפת של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה,

האיגוד הישראלי של אדריכלי נוף, החממה החברתית בטכניון, המסלול לאדריכלות נוף בטכניון

ועיריית חיפה.

 


קישור למסמך


הקטנת הרגישות לשרפות ושיקום שטחי יער וחורש עירוניים-חקר מקרה חיפה- מסמך ועדת מומחים