מחקר ראשון מסוגו בודק איך אפשר לשפר את ההצללה בתל אביב

מחקר ראשון מסוגו בודק איך אפשר לשפר את ההצללה בתל אביב

מחקר של האדריכל אור אלכסנדרוביץ´ ואדריכל הנוף שחר צור, שיזמה עיריית תל אביב, בודק איך אפשר לשפר את ההצללה בתל אביב. אסתר זנדברג, הארץ, 23.1.19מחקר ראשון מסוגו בודק איך אפשר לשפר את ההצללה בתל אביב