כשרחפן קטן מטיל צל גדול

כשרחפן קטן מטיל צל גדול

מאמרה של אסתר זנדברג לעיתון הארץ, 20.7.2017


לינק לגרסא מוגדלת

 

 width=600


כשרחפן קטן מטיל צל גדול