רמפה לקהילה | כתבתה של מירב שלמה-מלמד, ידיעות תל אביב

רמפה לקהילה | כתבתה של מירב שלמה-מלמד, ידיעות תל אביב

עשרות אנשים השתתפו בארוע הנטיעות מקומות שצומחיחם מלמטה-טו בשבט


width=800


רמפה לקהילה | כתבתה של מירב שלמה-מלמד, ידיעות תל אביב