מחסור באדריכלי נוף: "הציבור נפגע" | כתבתה של נורית יוחנן, ynet

מחסור באדריכלי נוף: "הציבור נפגע" | כתבתה של נורית יוחנן, ynet

אדריכלי נוף טוענים כי המחסור בבוגרים מוביל לתכנון עירוני על ידי אנשים שאינם מוסמכים לכך, וכתוצאה מכך למפגעים ציבוריים


לכתבה המלאה


מחסור באדריכלי נוף: "הציבור נפגע" | כתבתה של נורית יוחנן, ynet