"משמר התכנון" - סיכום שנת 2016

"משמר התכנון" - סיכום שנת 2016

מצגת סיכום שנת 2016 לפעילות משמר התכנון


למצגת המלאה


"משמר התכנון" - סיכום שנת 2016