השגה לתמא 3/38/א

השגה לתמא 3/38/א

בתאריך 8.2.2016 נערך שימוע בנושא תיקון 3/38/א לפני נציגות מנהל התכנון והחוקר הממונה.

צוות מטעם איגוד אדריכלי הנוף העבירו את עיקרי השגות האיגוד


בתאריך 8.2.2016 נערך שימוע בנושא תיקון 3/38/א לפני נציגות מנהל התכנון והחוקר הממונה.

צוות מטעם איגוד אדריכלי הנוף הכולל את עורכי הדין חיה ארז, חגי קלעי, פרופסור יפעת הולצמן גזית ונציג האיגוד שחר צור, העבירו את עיקרי השגות האיגוד. מצורפת המצגת שהוצגה.

הטיעונים שהושמעו התקבלו בעניין רב ואנו תקווה שלפחות חלק מרוח הדברים יקבל ביטוי בהחלטת המועצה.

 למצגת המלאה


השגה לתמא 3/38/א