בלי פיקוח: יערות קק"ל הרסו סביבות שלמות בשטח ישראל | ראיון עם אלון רוטשילד, גלובס

בלי פיקוח: יערות קק"ל הרסו סביבות שלמות בשטח ישראל | ראיון עם אלון רוטשילד, גלובס

אלון רוטשילד, רכז תחום המגוון הביולוגי בחברה להגנת הטבע בראיון בנושא יעור, לקראת הכנס בבאר שבע, במוסף נדלן בעיתון גלובס.

לכתבתה של הילית ינאי-לויזון לחצו כאןבלי פיקוח: יערות קק"ל הרסו סביבות שלמות בשטח ישראל | ראיון עם אלון רוטשילד, גלובס