פארק תעשיות מ?חזור נחל אלכסנדר | כתבה בעיתון מוניציפלי

פארק תעשיות מ?חזור נחל אלכסנדר | כתבה בעיתון מוניציפלי

פרויקט בשיתוף הקהילה – פארק נחל משוקם – מרכז מחקר וחינוך סביבתי. במסגרת שיקום אתר פסולת ליד טייבה וקלאנסווה, בסמוך לנחל אלכסנדר, חוברים יחד כמה כוחות על מנת לייצר פארק ציבורי פתוח לרווחת אנשי קלאנסווה וטייבה לצד פארק תעשיות מיחזור על גבי הר הפסולת המשוקם. פרויקט זה הינו דוגמה לעשייה המשלבת בין תחומים – שיקום נופי, שיקום אקולוגי ופעילות חינוכית-חברתית-אזרחית.

לכתבתם של דני עמיר וצאלה קרניאל שפורסמה במגזין מוניציפלי, גיליון 38,  דצמבר 2015- ינואר 2016פארק תעשיות מ?חזור נחל אלכסנדר | כתבה בעיתון מוניציפלי