תקן ENVISION ומנעד הצבעים בתשתיות בנות-קיימא | כתבה בעיתון מוניציפלי

תקן ENVISION ומנעד הצבעים בתשתיות בנות-קיימא | כתבה בעיתון מוניציפלי

בשנים האחרונות אנו עדים למספר הולך וגדל של תקנים, מתודולוגיות, וכלים להערכה ודירוג של בנייה בת-קיימא. האתגר אליו מכוונים כלים אלו הינו יציאה מגבולות הבניין ויישום עקרונות קיימות מתקדמים במיזמי פיתוח ותשתית כדוגמת: שכונות, אנרגיה, תחבורה, שטחים פתוחים, פסולת ועוד. על כלים אלו למדוד ולהעריך את תפקודם של המיזמים, ולהגביה את הרף בכל הקשור לתכנון, עיצוב, ביצוע ואחזקה בתחום הקיימות.

לכתבתו של אדריכל נוף חצב יפה, שפרסמה במגזין מוניציפלי, גיליון 38,  דצמבר 2015- ינואר 2016תקן ENVISION ומנעד הצבעים בתשתיות בנות-קיימא | כתבה בעיתון מוניציפלי