תשתיות בנות קיימא ואקולוגיה עירונית | כתבה בעיתון מוניציפלי

תשתיות בנות קיימא ואקולוגיה עירונית | כתבה בעיתון מוניציפלי

זמן לקיים – הכנס השנתי ה 13- של איגוד אדריכלי הנוף עסק באתגרים העומדים לפתחם של אדריכלי הנוף בעידן של מציאות סביבתית משתנה, דילול משאבים והגדלת העומסים על הסביבה. שינויים אקלימיים וסביבתיים מציבים אתגרים בפני עולם התכנון שחייב להתאים את עצמו באמצעות פתרונות טבעיים-נופיים של ?תשתיות בנות-קיימא?, להתמודד ולהכיל את המצב החדש והמשתנה של העירוניות בת-ימינו.

לכתבתה של לביאה ברומברג במגזין מוניציפלי, גיליון 38,  דצמבר 2015- ינואר 2016תשתיות בנות קיימא ואקולוגיה עירונית | כתבה בעיתון מוניציפלי