עקרונות בשיקום נחלים בעיר ובשטחים הפתוחים

עקרונות בשיקום נחלים בעיר ובשטחים הפתוחים

כתבתו של אורי מורן באתר תשתיות

אוקטובר 2015


לכתבה המלאה


עקרונות בשיקום נחלים בעיר ובשטחים הפתוחים