רב-שיח בנושא הקונפליקט סביב אנרגיית הרוח בישראל | כתב העת אקולוגיה וסביבה

רב-שיח בנושא הקונפליקט סביב אנרגיית הרוח בישראל | כתב העת אקולוגיה וסביבה

אדריכל נוף חצב יפה (מוסמך קיימות בתשתיות ENV-SP), ממשרד נחלת הכלל, ברב-שיח בנושא הקונפליקט סביב אנרגיית הרוח בישראל טורבינות רוח. מבוסס על פאנל בנושא שאירחה האגודה לאקולוגיה ולמדעי הסביבה במאי 2015.

ביוני 2015, התפרסם רב השיח, בהשתתפות אדריכל נוף חצב יפה, בכתב העת אקולוגיה וסביבה.

לכתבה המלאהרב-שיח בנושא הקונפליקט סביב אנרגיית הרוח בישראל | כתב העת אקולוגיה וסביבה