ראיון עם אדריכלית הנוף פרופ´ טלי אלון מוזס, המסלול לאדריכלות נוף בטכניון | כתבה בארכיג´וב

ראיון עם אדריכלית הנוף פרופ´ טלי אלון מוזס, המסלול לאדריכלות נוף בטכניון | כתבה בארכיג´וב

למדתי ביולוגיה ותולדות האמנות ומצאתי באדריכלות נוף מקצוע שמשלב בין השניים. מעולם לא חשבתי על לימודי אדריכלות, והעניין באדריכלות נוף נבע יותר מהתעניינותי בטבע ונוף...

לכתבתה של טל אלון מוזס, ארכיג´וב, 05/2015ראיון עם אדריכלית הנוף פרופ´ טלי אלון מוזס,  המסלול לאדריכלות נוף בטכניון | כתבה בארכיג´וב