סביבת הנחל במבט אינטגרטיבי קורס לשיקום נחלים – הלכה למעשה

סביבת הנחל במבט אינטגרטיבי קורס לשיקום נחלים – הלכה למעשה

  12/10/2023  09:00

סביבת הנחל במבט אינטגרטיבי קורס לשיקום נחלים – הלכה למעשה

קורס רב תחומי בשיקום נחלים, הכולל היכרות מעמיקה עם המערכות האקוהידרולוגיות, ושילוב צרכי האדם.

 ניהול מקצועי:

  • אורי מורן, מורן פיתוח וייעוץ, אקו-הדרולוגיה, שיקום ופיתוח מערכות אקולוגיות ומשאבי מים
  • איתמר הלפרין, אובל ייעוץ ותכנון הנדסי, הידרולוגיה, ניקוז וניהול נגר
  • אורי רמון, מנהל מכון דש"א (דמותה של ארץ), מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט

נושאים מרכזיים:

  • תכנון וביצוע שיקום רב תפקודי מיטבי של נחלים, הלכה למעשה
  • תכנון אגני משלב: אקו-הידרולוגיה, ניקוז והנדסה, הנחל כמשאב נופש ותרבות
  • ניהול משאב המים: הידרולוגיה וניקוז
  • שילוב פעילות אנושית במסדרון נחל