עיור של שטחים פתוחים בגוש דן

עיור של שטחים פתוחים בגוש דן

 בנין ההנהלה משרד החקלאות 22/05/2023  08:30

אנו שמחים להודיע על יום עיון בנושא עיור של שטחים פתוחים בגוש דן – השפעות על נגר עירוני, תפקוד אקולוגי ושירותי מערכת. 

ההרצאות ביום העיון יעסקו בהקשרים ההידרולוגיים, האקולוגיים, והחברתיים בנושא, ובהצגת פתרונות לניהול נגר עירוני.

אנחנו מזמינים אתכם לעיין בהזמנה המצורפת ולהירשם. ניתן כמובן להעביר את ההזמנה למתעניינים נוספים.

יום העיון יתקיים ביום שני, ה-22/5 בין השעות 8:30-14:30 באולם הכנסים בבניין ההנהלה של משרד החקלאות.

לשאלות או בירורים: moagsers@gmail.com