הכנס ה-19 של האיגוד דצמבר 2022

הכנס ה-19 של האיגוד דצמבר 2022

אולם סמולרש אוניברסיטת תל אביב - 2022-12-15(אי) חוסן עירוני?

הכנס השנתי של איגוד אדריכלי נוף

14.12.22 ערב נגר : אלבום תמונות

 15.12.22 הכנס המרכזי : אלבום תמונות

16.12.22 סיורים מקצועיים : מצגת הסיורים שהיו

משוב הכנס

גיליון הכנס- בטאון האיגוד

התכנית המלאה