הכנס ה-17 של האיגוד נובמבר 2019

הכנס ה-17 של האיגוד נובמבר 2019

איצטדיון סמי עופר חיפה - 2019-11-14


נוף: מכנה משותף Common Ground Landscape


הכנס השנתי ה-17

כנס נוף מכנה משותף שם את האדם במרכז, הכנס נבחנו הסוגיות כיצד אדריכלות הנוף מהווה מכנה משותף למגזרים, קהילות וסביבות חיים. האם ניתן לייצר שפה תכנונית משותפת? האם הניסיון לאחד מביא להשטחת האפיון והייחודיות של כל קהילה/מגזר/תרבות? בכנס ייבחנו ההיבטים המייחדים והמאחדים בתהליכי התכנון במרחבים השונים ותפקיד אדריכלות הנוף בחיבור ביניהם.

במושב הראשון, מרחבי תרבות, נבחנו התייחסויות תרבותיות למרחב תוך התבוננות בתחומים משיקים כגון אנתרופולוגיה, מוסיקה וכמובן אדריכלות נוף. 

המושב השני, קהילות וזהות מקומית, התמקד בקהילות ומגזרים שונים בחברה הישראלית ותהליכי התכנון עבורם ואיתם, מתוך השאלה אם קיימת זהות מקומית. 

המושב המסכם , מקום לאנשים, התמקד באנשים ובתכנון והתערבות בקנה המידה הקטן  האנושי ליצירת מגוון מקומות, חלקם זמניים, ניידים ומפתיעים.


ועדת ההיגוי: דפנה גרינשטיין (יו"ר ועדת ההגוי), איז'י בלנק, טלי מרק, אורנה בן ציוני, איריס שליסל, דקלה וייזל.

מתאמות לוגיסטיות וועדת ההגוי: לוטם בלנק, ניצן דן רקדזון


קליפ הכנס


קליפ הכנס