ביטאון מס' 88, ספטמבר 2023

ביטאון מס' 88, ספטמבר 2023

לצפייה בבטאון

תוכן העניינים:

גיליון נוף בקרית גת

• נוף בקרית גת- תגידו בגת! | מאמר העורכת מיכל ביטון

• ראיון עם מהנדסת העיר מיכל חיימוביץ' | מראיינת: מיכל ביטון

• מדיניות נופית בתכנית מתאר לקריית גת | שלומי זאבי ואיילת זמיר

• כרמי גת והפארק המרכזי | מרגלית סוכוי וענבל ידפת

• קרית גת מגלה את נחליה | אמיתי מי רון

• קרית גת – מלב העיר לפאתיה | סמדר כהן ומשה לחמני

• שכונה מאמצת נחל, תמ"ל 1115 כרמי גת צפון | בני שדמי

• בפקולטה: מציאות, חזון, שינוי- פרויקט גמר | דפנה גרינשטיין, עליזה ברוידא, ברברה אהרונסון ותמר דראל פוספלד

• Re-ver | צוראל כרסנטי

• פארק חולות המפרץ | עפרי קרק

• מעבר לקו -נחל חוצה גבולות | סלמא אבו עובייד

• עמק הרוח | מיה ברדנשטיין

• מכתב למערכת: אדריכלי נוף כמותג מוכר ומושך | רות מעוז

• באיגוד: תערוכת נוף הארץ | נעמה אשל צוביירי

• באיגוד: תכנית הכנס השנתי

• גן כיס: משרד דן פוקס

• מכתב למערכת: מעמדם של העצים בפרוייקטי תמ"א | חנה יפה
שער ביטאון מס' 88


  לחץ לצפיה בקובץ