ביטאון מס' 78, מרץ 2021

ביטאון מס' 78, מרץ 2021

לצפייה בבטאון

תוכן העניינים:

 

• מאמר מערכת – גן על גג | מיכל ביטון

• שני גנים על גג | חנה יפה

• נווה מדבר עירוני – על הפוטנציאל העירוני והחברתי של מרחבים פתוחים על גגות | גילת לווינגר

• פיילוט גג חי ירוק על גג עיריית תל אביב-יפו | ליאב שלם ומיכל נהרי

• הגג החי של בית קרן מנדל למנהיגות | ליאור לווינגר ועמיר בלבן

• גג הקריה הלאומית לארכיאולוגיה של ארץ ישראל, ירושלים | ברברה אהרונסון ומיכל דוקרסקי

• פרויקט צ'מפיון | ליטל סמוק פביאן

• גגות סולאריים -הגגות יוצאים לאור השמש | אלון סגל

• בפקולטה- צעד לעתיד, מזכיר את העבר | רהף כילאני

• מהנעשה באיגוד

   70 שנה לאיגוד. 20 שנה לביטאון האיגוד | איזי בלנק

   קול קורא: הפואטיקה של אדריכלות הנוף במאה ה-21. כנס האיגוד השנתי 2021

   זום נוף | רויטל שושני

• גן כיס | פלורי שחם


שער ביטאון מס' 78