ביטאון מס' 70, מרץ 2019

ביטאון מס' 70, מרץ 2019

לצפייה בבטאון

תוכן העניינים:

  • מאמר מערכת -אנשים ונופים | ליטל פרידלר
  • נקודות מבט, חקר ואמפתיה בתכנון נופי | דניאל מטקלף
  • ערכי טבע ואיכות הסביבה במרחב החרדי | אבי אשריאל
  • 50 שנה לתכנון גן לאומי סובב חומות ירושלים | מעין ליפשיץ בשיחה עם אריה דביר
  • התרבות והמרחב השבטיים | חנה יפה
  • בשבחם של נופי היומיום, גן קק"ל – נצרת עילית | יעל בר-מאור, תם בלוך
  • בשדה המחקר גן הקבר - יצירתו של גן פולחן פרוטסטנטי | מיכל ביטון | עורך: גלעד רונן
  • בפקולטה | לקראת אורבניזם נופי מרחב קישון | אדר׳ נוף מתניה ז"ק, אדר׳ רבקה שטרנברג
  • Space Claim | לוטם בלנק, אור אריאב, עדי גינסברג
  • חרדים לעתיד | אוהד אבניאל

שער ביטאון מס' 70


  לחץ לצפיה בקובץ