ביטאון מס' 64, ספטמבר 2017

ביטאון מס' 64, ספטמבר 2017

לצפייה בבטאון

תוכן העניינים:


• מאמר מערכת – חקלאות | ליטל פרידלר


• יערות מאכל | נמרוד הוכברג


• חקלאות אורבנית - העתיד כבר כאן? | מוני זלצר


• חקלאות אדם נוף  | מוטי קפלן


• סוגיות בתכנון שטחים פתוחים | מיכל בן שושן ועתליה נמיר


• חקלאות תומכת סביבה | אריק רוזנפלד


• בפקולטה- LandBasics חקלאות טריטוריאלית | מתניה ז"ק


• הוד לשרון  | ליאת קרנר שושן


• עבודה עברית זרה | עדי אלמליח


• רועים רחוק | נגה נבו


• באיגוד  


• גן כיס | ברמן ברוט

שער ביטאון מס' 64


  לחץ לצפיה בקובץ